Công trình hội sở chính Vietinbank Đồng Nai

Công trình Vietinbank Amata

Bảng hiệu H&M

Beauty Clinic Biên Hòa

Bảng hiệu Thaco

Cây ATM Vietinbank

Tranh kính tôn giáo

Công trình Việtlott

Công trình Honda

Công trình Gala

Công trình Vietinbank